ติดต่อเรา

Posted in Contact us

บริษัท โซย่าฟู๊ดส์ จำกัด

โรงงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 40/5 ตำบล ศรีษะทอง
อำเภอ นครชัยศรี จังหวัด นครปฐม
โทร 034-228284, 227064 แฟกซ์ 034-227765
web site http://www.soyafoods.co.th