เต้าหู้หลอดไข่-อนามัย

เป็นเต้าหู้เหลืองที่มีส่วนผสมของไข่ อ่อนนิ่ม เนื้อละเอียดมีกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัย บรรจุลงในหลอดที่ถูกหลักอนามัย สะดวกในการเก็บรักษาเหมาะสำหรับทำแกงจืด,สุกี้,เต้าฮวย,เต้าฮวยฟรุตสลัด,ซุปเต้าหู้ต่างๆ เป็นต้น