ฟองเต้าหู้แห้ง

เป็นเต้าหู้แห้งแผ่นใหญ่ คนจีนเรียก หู่เมาะ ทำจากผิวหน้า ของน้ำเต้าหู้ซึ่งได้จากการต้มน้ำเต้าหู้ จนมีความเข้มข้นกระทั่งจับตัวเป็นแผ่น แล้วนำมาอบให้แห้ง เหมาะสำหรับนำ ไปห่ออาหารหลากหลายชนิดเช่น แฮ่กิ้น, ก๋ยเนก, หอยจ้อ และอาหารเจ