เต้าหู้ขาว-สูตรมะพร้าวอ่อน

เป็นเต้าหู้ขาวอ่อนนิ่ม เนื้อละเอียดมีกรรมวิธีการผลิต ที่ทันสมัย เพื่อคุณค่าทางอาหารได้เพิ่มส่วน ผสม ของมะพร้าวสะดวก ในการ เก็บรักษา เหมาะสำ หรับ ทำแกงจีด, สุกี้, สลัด ,ซุปเต้าหู้ต่างๆ เป็นต้น