เต้าหู้ เป็นอาหารที่บูดหรือเสียได้ง่าย ถ้าเต้าหู้นั้นไม่ใส่สารกันบูด ในบางครั้งที่เราซื้อเต้าหู้มาไว้ ในตู้เย็นแล้วก็ไม่สามารถเก็บได้นาน (ยกเว้นเต้า หู้หลอด) เพียงวันสองวันเต้าหู้จะเป็นเมือก มีกลิ่น เหม็นเปรี้ยว


วิธีการเก็บ เต้าหู้ให้ได้นาน วัน ยิ่ง ขึ้น ให้เอาน้ำต้มสุขที่เย็น แล้วใส่ชาม แล้ว เอาเต้าหู้แช่น้ำ ให้ท่วม นำเข้าตู้เย็น ก็จะยึดอายุ การเก็บได้นาน 7 - 15 วันแล้ว แต่หู้ชนิด ไหนเต้า หู้อ่อนจะเก็บได้ไม่ นานเท่าเต้าหู้แข็ง เพราะมีน้ำ อยู่ในเนื้อมากกว่า แต่ในกรณีที่เป็นเต้าหู้หลอด ให้เก็บในตู้เย็นช่องเย็น ธรรมดาก็เก็บได้นานหลายวัน อย่านำไปแช่ช่องแข็ง เพราะ ลักษณะของเนื้อเต้าหู้จะเปลี่ยนไปส่วนเต้าหู้ทอด เก็บได้ ในตู้เย็นช่องธรรมดาแต่ไม่นานก็จะขึ้นรา ดังนั้น การทำ อาหารจากเต้าหู้ไม่ควร ซื้อเต้าหู้ มาในปริมาณที่ มาก เพราะกลิ่น รส ของเต้าหู้จะเปลี่ยนไป