เต้าหู้ไน่จื่อ  เป็นเต้าหู้ที่มีเนื้อนุ่ม และอุ้มน้ำได้ดี และผ่านขั้นตอนที่ช่วยลดการสูญเสียโปรตีนในระหว่างการผลิต จึงมีรสชาติที่ดีกว่า และ ร่างกายดูดซึมได้ง่ายกว่า...