เต้าหู้ เป็นอาหารที่มีโปรตีนในปริมาณและคุณค่าทางอาหารไม่แพ้โปรตีนจากเนื้อสัตว์ จนมีผู้ให้สมญานามว่า โปรตีนแห่งท้องทุ่ง หรือเนื้อไม่มีกระดูก ซึ่งเป็นโปรตีนที่ย่อยง่าย นอกจากนี้ยังมีไขมันที่มีความจำเป็นกับร่างกายอีกด้วย และไม่มี คอลเลส เตอร์รอล และมีวิตามิน เกรือแร่ต่างๆ เช่น  แคลเซียม ฟอสฟอรัส และเลซิติน ที่ช่วยลดระดับ คอลเลสตอรอลในเลือดและป้องกันการแข็งตัวของเกล็ดเลือด ทำให้ลดการเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุจะช่วยเสริมสร้างแคลเซียมเป็นการบำรุงกระดูกที่สึกกร่อน


นอกจากนี้ยังมีสารสำคัญอีกตัวคือ เลซิติน ซึ่งจำช่วยลดคอเลสตอรอลในเลือด และป้องกันเกร็ดเลือดแข็งตัว และทำให้ลดการเสี่ยงต่อการ เป็น โรคต่างๆ เช่น โรคความดันโลหิตสูงและ โรคหัวใจเป็นต้น