วิธีการเลือกซื้อเต้าหู้โดยรวมแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ เต้าหู้ที่ทำขายทั่วไปในตลาดสด เช่น เต้าหู้อ่อน เต้าหู้แข็ง เต้าหู้เหลือง ที่เป็นแผ่นห่อด้วยใบตองกับที่บรรจุภาชนะ อย่างดี เต้าหู้ทำขายในตลาดสด ควรเลือกซื้อที่ทำมา ใหม่ๆ สีขาวนวลเป็นปกติมีกลิ่นหอม ไม่มีเมือก ไม่มีกลิ่น เหม็นเปรี้ยว และภาชนะที่บรรจุต้องสะอาด เต้าหู้แบบบรรจุภาชนะอย่างดี ควรดูวันที่ผลิตและวันหมดอายุ มีสีสันเป็นปกติ รูปร่างเป็นปกติ